മുത്തശ്ശി കഥകൾ

സദ്ഭാവനാ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയും, കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിന് വേണ്ടിയും, നന്മയാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും വീടുകളിലെ മുതിർന്നവർ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് മുത്തശ്ശിക്കഥകൾ.

ഹൃദയത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോടും ഗുരുനാഥൻമാരോടും മുതിർന്നവരോടും ഉള്ള വിനയവും ബഹുമാനവും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ സന്ധ്യാ സമയത്ത് സന്ധ്യാ നാമങ്ങളോടൊപ്പം മുത്തശ്ശിക്കഥകൾ പറയുന്ന രീതി ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മുത്തശ്ശി കഥകൾ

സത്യം പറയുന്ന കള്ളൻ

സത്യം പറയുന്ന കള്ളൻ

Paanivadathilakan P. K. Narayanan Nambiar is an Indian musician, known for his vituosity in Mizhavu, a traditional percussion instrument and his scholarship in the art of Koodiyattom. He is considered to be one of the masters of Koodiyattom. In 2008, he was awarded Padmashri by Government of India for his services to the art.

ഉദ്ധവോപദേശം

ഉദ്ധവോപദേശം

കേവലം അഞ്ചു വയസ്സു മുതല്‍ ഉദ്ധവര്‍കൃഷ്ണനെ പൂജിച്ചിരുന്നു. ആ ഭക്തിയില്‍ മുഴുകി...

ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റ്റെ  കഥ

ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റ്റെ കഥ

ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ ശാപം - നാല് മക്കളും അടുത്തില്ലാതിരുന്ന വേളയിൽ കൗസല്യാ ദേവിയോട് സ്വന്തം ശാപകഥ...

കുചേല വൃത്താന്തം

കുചേല വൃത്താന്തം

കുചേലൻ - ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനായിരുന്ന കുചേലൻ , ദാരിദ്ര്യം സഹിക്ക വയ്യാതെ പത്നിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം...

പാലാഴികടഞ്ഞ്

പാലാഴികടഞ്ഞ്

ജരാനര ബാധിക്കട്ടെ ! എന്ന്. ശാപമോക്ഷത്തിനായി അപേക്ഷിക്കയാൽ പാലാഴികടഞ്ഞ് അമൃതം കഴിച്ചാൽ ശാപമോക്ഷം...

0 Comments