മുത്തശ്ശി കഥകൾ

സദ്ഭാവനാ  സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയും, കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിന് വേണ്ടിയും, നന്മയാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും വീടുകളിലെ മുതിർന്നവർ  നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് മുത്തശ്ശിക്കഥകൾ.

ഹൃദയത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോടും ഗുരുനാഥൻമാരോടും മുതിർന്നവരോടും ഉള്ള വിനയവും ബഹുമാനവും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ സന്ധ്യാ സമയത്ത് സന്ധ്യാ നാമങ്ങളോടൊപ്പം മുത്തശ്ശിക്കഥകൾ പറയുന്ന രീതി ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സത്യം പറയുന്ന കള്ളൻ

സത്യം പറയുന്ന കള്ളൻ

Paanivadathilakan P. K. Narayanan Nambiar is an Indian musician, known for his vituosity in Mizhavu, a traditional percussion instrument and his scholarship in the art of Koodiyattom. He is considered to be one of the masters of Koodiyattom. In 2008, he was awarded Padmashri by Government of India for his services to the art.

read more
ഉദ്ധവോപദേശം

ഉദ്ധവോപദേശം

കേവലം അഞ്ചു വയസ്സു മുതല്‍ ഉദ്ധവര്‍കൃഷ്ണനെ പൂജിച്ചിരുന്നു. ആ ഭക്തിയില്‍ മുഴുകി ഇരിക്കുമ്പോള്‍, പലപ്പോഴും അമ്മ ഭക്ഷണത്തിനു വിളിച്ചാല്‍ പോലും ആ ബാലന്‍ കേട്ടിരുന്നില്ല. മുതിര്‍ന്നപ്പോള്‍ ആ ബാലന്‍ കൃഷ്ണ സജിവനും...

read more
ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റ്റെ  കഥ

ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റ്റെ കഥ

ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ ശാപം - നാല് മക്കളും അടുത്തില്ലാതിരുന്ന വേളയിൽ കൗസല്യാ ദേവിയോട് സ്വന്തം ശാപകഥ പറഞ്ഞു ദശരഥ മഹാരാജാവ് നാട് നീങ്ങി. എന്തായിരുന്നു ആ ശാപം? Kalyanikutty...

read more
കുചേല വൃത്താന്തം

കുചേല വൃത്താന്തം

കുചേലൻ - ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനായിരുന്ന കുചേലൻ , ദാരിദ്ര്യം സഹിക്ക വയ്യാതെ പത്നിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം സുഹൃത്തായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണുവാൻ ദ്വാരകയിലേക്കു പോകുന്നു. തുടർന്ന് ...... Kalyanikutty...

read more
പാലാഴികടഞ്ഞ്

പാലാഴികടഞ്ഞ്

ജരാനര ബാധിക്കട്ടെ ! എന്ന്. ശാപമോക്ഷത്തിനായി അപേക്ഷിക്കയാൽ പാലാഴികടഞ്ഞ് അമൃതം കഴിച്ചാൽ ശാപമോക്ഷം കിട്ടുമെന്നും ഉപദേശിച്ചു. ത്രിമൂർത്തിമാരുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെ ദേവന്മാർ അസുരന്മാരെയും പാലാഴിമഥനത്തിനു ക്ഷണിച്ചു. Kalyanikutty Amma...

read more