സത്യം പറയുന്ന കള്ളൻ

Paanivadathilakan P. K. Narayanan Nambiar is an Indian musician, known for his vituosity in Mizhavu, a traditional percussion instrument and his scholarship in the art of Koodiyattom. He is considered to be one of the masters of Koodiyattom. In 2008, he was awarded Padmashri by Government of India for his services to the art.

ഉദ്ധവോപദേശം

കേവലം അഞ്ചു വയസ്സു മുതല്‍ ഉദ്ധവര്‍കൃഷ്ണനെ പൂജിച്ചിരുന്നു. ആ ഭക്തിയില്‍ മുഴുകി ഇരിക്കുമ്പോള്‍, പലപ്പോഴും അമ്മ ഭക്ഷണത്തിനു വിളിച്ചാല്‍ പോലും ആ ബാലന്‍ കേട്ടിരുന്നില്ല. മുതിര്‍ന്നപ്പോള്‍ ആ ബാലന്‍ കൃഷ്ണ സജിവനും...

ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റ്റെ കഥ

ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ ശാപം – നാല് മക്കളും അടുത്തില്ലാതിരുന്ന വേളയിൽ കൗസല്യാ ദേവിയോട് സ്വന്തം ശാപകഥ പറഞ്ഞു ദശരഥ മഹാരാജാവ് നാട് നീങ്ങി. എന്തായിരുന്നു ആ ശാപം? Kalyanikutty...

കുചേല വൃത്താന്തം

കുചേലൻ – ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനായിരുന്ന കുചേലൻ , ദാരിദ്ര്യം സഹിക്ക വയ്യാതെ പത്നിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം സുഹൃത്തായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണുവാൻ ദ്വാരകയിലേക്കു പോകുന്നു. തുടർന്ന് …… Kalyanikutty...